365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องร่วมสนุกผ่านการสแกน QR code ที่อยู่บนตัวน้องสุขใจ โดยสามารถสแกนเพื่อร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ต่อวันเท่านั้น

2. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้สูงสุดจังหวัดละ 1 รางวัล และได้รับรางวัลตลอดทั้งโครงการสูงสุด 3 รางวัล

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง Login ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะสามารถร่วมกิจกรรมได้

4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัล จะต้องถ่ายภาพคู่กับมาสคอตน้องสุขใจ โดยภาพถ่ายจะต้องแสดง QR code บนตัวน้องสุขใจชัดเจน และนำส่งหลักฐานภาพถ่ายดังกล่าว พร้อมภาพหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันตัวตน ด้วยการอัปโหลดขึ้นบนระบบ [www.tourismthailand.org/amazingthailand365] ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ท่านได้รับของรางวัล ทั้งนี้ หากไม่มีการนำส่งหลักฐานภาพถ่ายดังกล่าว และภาพหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภายในเวลาที่กำหนด โครงการฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

5. ทางโครงการฯ ขออนุญาตนำรูปภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมาไปใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

6. การส่งมอบของรางวัล จะส่งมอบ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยตามชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ให้ไว้บนระบบ [www.tourismthailand.org/amazingthailand365] ทั้งนี้ รูปแบบการส่งมอบจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกเก็บรวบรวมภายใต้เว็บไซต์[www.tourismthailand.org/amazingthailand365] จะถูกทำลายหลังสิ้นสุดโครงการฯ (30 กันยายน 2566)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมสนุกผ่านการสแกน QR code ที่อยู่บนตัวน้องสุขใจ โดยสามารถสแกนเพื่อร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ต่อวันเท่านั้น

2. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้สูงสุดจังหวัดละ 1 รางวัล และได้รับรางวัลตลอดทั้งโครงการสูงสุด 3 รางวัล

3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

4. รางวัลจากทางกิจกรรมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5. ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไขใด ๆ และของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของโครงการ [www.tourismthailand.org/amazingthailand365] ทั้งนี้ ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าของรางวัลเดิม

6. ผู้ที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

7. การส่งมอบจัดส่งของรางวัล จะส่งมอบ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยตามชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ให้ไว้บนระบบ [www.tourismthailand.org/amazingthailand365] ทั้งนี้ รูปแบบการส่งมอบจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

8. การตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีหรือ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทาง ททท. ได้

9. หากพบว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ททท.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

10. ททท. ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด