ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง

ความอลังการที่สุดที่ต้องยกให้ กับความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ของคนสมุทรสาคร สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นการแห่ทางน้ำมีหนึ่งเดียวในประเทศไทย ใช้เรือประมงกว่า 30 ลำ และขบวนแห่ทางบกจัดอย่างยิ่งใหญ่ขบวนยาวเป็นกิโล นับเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสาคร ที่แสดงถึงความเคารพและพลังแห่งความศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมือง 

 

 

โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการแสดงงิ้ว และมหรสพต่าง ๆ ให้ชม และกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมกับเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ (ด้านศาลฯ) จัดกิจกรรมถนนคนเดิน

 

 

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 

ที่ตั้ง : 182/560 ซอยสุขาภิบาล ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร