แวะถ่ายรูปกับสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย "สถานีรถไฟหัวหิน"

ใครที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ ผมมีหนึ่งสถานีรถไฟแห่งหนึ่ง มานำเสนอนั้นก็คือ “สถานีรถไฟหัวหิน” สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯเป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า “พลับพลาสนามจันทร์” พลับพลาอันทรงคุณค่า จากพระราชวังสนามจันทร์สู่สถานีรถไฟหัวหิน

 

พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตร กองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 

 

สถานีรถไฟหัวหิน

ที่ตั้ง : ถนนพระปกเกล้า ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์