วิถีแห่งสายน้ำกับประเพณี ลอยเรือ เกาะหลีเป๊ะ

มนต์เสน่ห์วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชาวเลมาอย่างช้านาน กับประเพณีลอยเรือ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะอาดังและเกาะหลีเป๊ะ เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของมลายู โดยอาศัยเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ประเพณีลอยเรือของชาวเล เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีการประกอบพิธีบูชาเจ้าแห่งทะเล การลอยเรือเปรียบเสมือนลอยบาปให้ลงสู่ทะเลเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมที่พวกเขาต้องจับสัตว์น้ำจากทะเลมาเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพประมงของชาวเลอีกด้วย นับว่าเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คน เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจ และเห็นถึงความสามัคคีของชาวเล หากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเล มาเยี่ยมชมประเพณีลอยเรือ แน่นอนว่าคุณจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่แสนพิเศษ รับรองว่าคุณต้องตกหลุมรักวิถีแห่งสายน้ำ 

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook : เกาะหลีเป๊ะ - Lipe Lovers